Fosseteigen kraftverk – Ny kontrakt

2. april 2020

Kuvelda Kraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranser av komplett elektromekanisk utrustning for to aggregat på Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune. I tillegg inneholder leveransen noe utstyr for vannvei og inntak. Francis-turbinen vil ha en nominell ytelse på 4281 kW. Pelton-turbinen vil ha en nominell ytelse på 2108 kW. Begge aggregat utnytter en fallhøyde på 136,3 meter. Kraftverkene skal idriftsettes sommeren 2021.