Pelton turbin

CommonBlad Pelton

Pelton turbinen er en impulsturbin. Med dette menes at løpehjulet treffes av en vannstråle(er) som fyller løpehjulet delvis opp. Løpehjulet er ikke omringet av et vanntrykk, men roterer ved at vannet fra strålen(e) treffer skovlene som er fordelt rundt løpehjulet. Løpehjulet er festet til generatorakslingen med en bolt forbindelse/ friksjonskobling. Der friksjonskoeffisienten mellom løpehjul og aksling sammen med tiltrekningskraften fra boltene, danner nødvendig friksjonsmoment. En Pelton turbin kan ha en eller flere stråler/ injektorer fordelt rundt løpehjulet, der 6 stråler er maks.

Lasten/ pådraget til turbinen justeres ved å velge antallet stråler som skal treffe løpehjulet til enhver tid, sammen med injektorens bestemte nål åpning. Avhengig av vanntilsiget justeres antallet injektorer i drift og dens nål åpning. Dette bestemmes automatisk fra det forhåndsprogrammerte kontrollanlegget.

Konstruksjon

I design av våre CommonBlade™ Pelton-turbiner har vi lagt vår samlede erfaring fra turbin-konstruksjon, og kombinert dette med bruk av moderne konstruksjonsmetoder og verktøy.

Vi bruker strømnings-simuleringer (CFD) og spennings-beregninger (FEA) for å sikre at produktet møter de krav som stilles til det.

Vi har gjennom 14 år i småturbinmarkedet utviklet Pelton-turbiner med tekniske kvaliteter som sikrer sikker drift i over 50 år med de beste virkningsgrader. For å få til dette er våre løsninger spesielt konstruert for enkelt drift -og vedlikehold samt stort fokus på dokumentasjon som skal sikre at korrekt oppfølgning av anlegget blir gjennomført til enhver tid.

Film – oppstart Pelton-turbin