Elektro

I en årrekke har vi levert elektromekanisk utsyr til norske vannkraftverk. Dette er i positiv og stadig utvikling, i tillegg til henter vi økende andeler av elektromarkeder, også utenfor vannkraften. Denne satsingen gjør at alt av tavler blir prosjektert og sammenstilt in-house av Spetals Verks ansatte, i Kongsvinger.

Kompetanse og erfaring
Kravet til fleksibilitet, korte leveringsfrister og stadig søkelys på kvalitet, gjør at vi investerer og utvikler vår elektroorganisasjon. Vår elektrokompetanse er bygd opp over tid av erfarne og lokale ansatte som et viktig ledd i satsingen, som i første rekke ble opprettet for å imøtekomme det økende vannkraftmarkedet. Våre elektromedarbeidere – både ingeniører og tavlebyggere – har mange års erfaring og siden 2015 har det vært kontinuerlig produksjon av nye tavler hos oss.

Prosjektering
Spetals Verk tilbyr prosjektering og sammenstilling av flere typer tavler. Vi bistår også med installasjon ute på anlegg. Samtidig har våre elektrofagfolk lang erfaring med service og modernisering av eldre eksisterende elektroinstallasjoner, som er svært nyttig i et økende moderniserings- og oppgraderingsmarked, både innenfor vannkraften og mer generelt.

Våre tavler er basert på kjente kabinettmerker, der kabinettsystemene kan leveres som både faste og uttrekkbare rack opptil 6300A. Fordelingstavler og stativer er basert på kjente Twin Line systemer. Materiell, som for eksempel vern, leveres etter kundens ønske. Det benyttes kun komponenter fra anerkjente leverandører. Alle tavler testes, verifiseres og dokumenteres før de sendes fra Spetals Verk.