Vannkraft

Spetals Verk har lang erfaring med prosjektgjennomføring, der korrekt leveranse til riktig tid står i sentrum. Dette sikrer en god oppfølging gjennom alle prosjektfaser, fra kontraktsinngåelse til aggregatet er satt i drift.

For å utfordre fysikken må en kjenne dens egenskaper

Investering i et nytt kraftverk innebærer mange utfordringer, samtidig som det er svært viktig at valgene som blir tatt gir en god investering på sikt. For turbinen gjelder dette god hydraulisk virknings­grad og robust mekanisk kvalitet, som sikrer høy tilgjengelighet. Vår satsing på kompetanse og egenutviklet teknologi er en kombinasjon som skal sikre forutsigbare aggregater med god inntjening.

Francis- og Pelton turbin
Igjennom vår inhouse turbinteknologi, CommonBlade™, blir alle turbiner skreddersydd for beste tilpasning mot det respektive kraftverket. Alle viktige strømningsberegninger og styrkeberegninger utføres for hvert prosjekt, der tekniske krav må imøtekommes før neste konstruksjonsfase påbegynnes. Denne skreddersømmen har blitt benyttet i over 120 aggregater, der flere av disse har bevist sin funksjon og effektivitet igjennom utførte tester og målinger.

Utviklingen av CommonBlade™

Automatiserte designprosesser ble i liten grad tatt i bruk kommersielt tidligere grunnet ulike tekniske utfordringer. Spetals Verk sin teknologi ble utviklet gjennom en metode som kombinerer bruk av parametrisk design av turbin­bladene med systematiske CFD-og FEA-simuleringer.

Den nye teknologien er helt trinnløs som gir stort tilpasningsdyktighet. Videre sikrer en systematisk og enhetlig utforming av turbinen som igjen er styrt av de naturgitte forutsetningene som gjelder for hvert enkelt aggregat. CommonBlade™-teknologi har blitt verifisert gjennom termodynamiske virkningsgradsmålinger.

Design automation

Spetals Verk anvender flere konstruksjonsmetoder og verktøy for gjennomføring av sine prosjekter. Hvor utvikling av paremetriske 3D CAD modeller for alle komponenter i våre Francis- og Pelton turbiner har stått sentralt. Denne metoden å beskrive produktene på gir store fordeler i prosjektringsfasen da strømnings- og spenningssimuleringer (CFD og FEA) kan utføres mer effektivt for hvert prosjekt. Bruken av parametriske modeller muliggjør også automatisk generering av 2D tegningsunderlag for produksjon av de enkelte komponentene. Dette er med på å øke vår interne ingeniørkapasitet, samtidig som det begrenser muligheten for konstruksjonsfeil.