Tjenester

Spetals Verk kan i tillegg til å levere komplette elektromekaniske pakker til vannkraftverk bidra med enkelttjenester innenfor alle våre fagområder. For mer kunnskap omkring hva vi kan tilby så bare ta kontakt med oss!

Produksjon

Våre leveranse består som regel av elektormekaniske pakker der de fleste komponentene blir konstruert og produsert ut i fra egen teknologi. Produktene blir produsert rundt omkring i Norge og Europa av kjente og erfarne underleverandører. Mindre produkter som for eksempel hydraulikkanlegg og kjølevannsystemer blir produsert i vårt eget verksted.

Våre kontroll -og kobligsanlegg blir satt sammen og testet i eget verksted på Kongsvinger.

Da det gjelder det elektroniske og turbinstyringskomponentene blir disse kjøpt inn som standard produkter fra ulike topprangerte leverandører. Disse blir så satt sammen og testet i eget verksted før forsendelse til anlegg.


Installasjon

Kvalitet og funksjon er noe som er gjennomgående i alle ledd hos Spetals Verk. For å sikre dette igjennom hele prosjektet betrakter vi installasjon som en svært viktig fase i et prosjekt. Det hjelper ikke å ha topp teknologi og gode tekniske løsninger hvis ikke maskinene blir satt sammen etter korrekte metoder. Våre montører er derfor en meget viktig del av vår virksomhet og styrke.

Tett kommunikasjon mellom montør og ingeniør, både før og under installasjonsperioden, er meget viktig for å sikre dette målet. Før enhver installasjon starter blir all viktig informasjon og dokumentasjon gått igjennom av både ingeniør og montør. Denne kontinuerlige dialogen er videre en svært viktig del av vår utvikling.


Service

Alle kraftverk levert i fra Spetals Verk er et produkt vi tar det fulle ansvar for. God service og kundefokus er svært viktig for vårt rykte og omdømme. Vi arbeider derfor kontinuerlig for at vår service skal stå i stil til våre kvalitetsprodukter. For å kunne gjennomføre et service oppdrag med den beste kvalitet blir dette utført av det personell som er best egnet for den spesifikke oppgaven. Dette sikrer at eiere av en Spetals Verk leveranse skal besitte et så driftssikkert -og tilgjengelig aggregat som mulig i mange år fremover.

Serviceavtale

En serviceavtale er viktig for å kunne ha den største driftsstabilitet, mer forutsigbare vedlikeholdsutgifter, samt dokumentasjon på utført vedlikehold.

Driftsstabilitet er viktig da det hver time produseres kWh. En driftsstans kan derfor bety store driftstap. En serviceavtale vil være med på å redusere mulighetene for driftsstans, da aggregatet blir regelmessig vedlikeholdt og kontrollert av sakkyndig personell.