Det er i detaljene vår totale kvalitet måles

I over 25 år har vi levert ElMek-løsninger til norske vannkraftverk. Eget tavlebyggerverksted gjør at vi i tillegg kan levere komplette løsninger til de fleste bygg- og utviklingsprosjekter i Norge.

FAGLIG BREDDE, ERFARING OG MODERNE PRODUKSJONSLINJER

Vår organisasjon er bygd opp med stort fokus på fleksibilitet, kompetanse og erfaring. Dette gjør oss svært tilpasningsdyktige. Erfaringene og metodene som vi har tilegnet oss ønsker vi å tilby våre kunder. Vi kan bidra med analyser, beregninger, konseptutvikling, ingeniørtjenester og generell prosjektledelse i tillegg til å levere vår komplette elektromekaniske systemer.

Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ta kontakt

Noen prosjekter vi stolt har levert

Flateland Kraftverk – Idriftsatt

Flateland kraftverk levert til Tinfos Entreprenør AS ble idriftsatt i uke 3. 2024. Francisturbinen utnytter en fallhøyde på 148,7 meter og har en nominell ytelse på 9990 kVA. Flateland kraftverk er lokalisert i Birkeland kommune.

Hardeland Kraftverk – Ny kontrakt

SKL har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive utskiftinger og oppgradering av inntakskomponenter, til Hardeland kraftverk i Etne kommune i Vestland. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 340 meter hvor aggregatet vil få en ytelse på 9990 kVA. Pelton aggregatet konstrueres etter CommanBlade teknologien hvor kraftverket skal idriftsettes […]

Litledalen Kraftverk – Ny kontrakt

SKL har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive utskiftinger og oppgradering av inntakskomponenter, til Litledalen kraftverk i Etne kommune i Vestland. Francisturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 130 meter hvor aggregatet vil få en ytelse på 9990 kVA.  Francis aggregatet konstrueres etter CommanBlade teknologien hvor kraftverket skal idriftsettes […]

Maudal Øvre kraftverk – Idriftsatt

Maudal Øvre kraftverk i Gjesdal kommune for Hydro Energi AS ble idriftsatt i uke 40. Pelton-turbinene på 9990 kVA utnytter en fallhøyde på 257 meter.