Modernisering

En stor andel av vannkraftverkene i Norge er over 20 år gamle. I takt med at alderen på installerte kraftverk i Norge øker, fremmer dette også kravet til oppgradering. Mekanisk slitasje av ulik art, i kombinasjon med eldre og utdaterte styrings- og regulatorsystemer, øker etterspørsel på produkter og tjenester innenfor modernisering. Denne type prosjekter er økende og Spetals Verk har allerede vært involvert i flere moderniseringsprosjekter av ulikt omfang.

Skreddersøm er nødvendig
Noen moderniseringsprosjekter inkluderer kun utskifting av den elektriske aggregatkontrollen, mens andre prosjekter er mer omfattende hvor oppgradering av den komplette elektromekaniske installasjonen blir utført. Uansett omfang vil disse prosjektene forvente andre kvaliteter av oss som leverandør ved at eksisterende grensesnitt skal tilpasset med nye moderne metoder og komponenter. For at disse grensesnittene skal ivaretas på en god måte kreves kompetanse, erfaring og fleksibilitet.

Minimere nedetid
Spetals Verk er en samarbeidspartner som kan utføre tilstandsanalyser og komme med forslag til hva som bør moderniseres for å møte de nye funksjonskravene. Med vårt mannskap som kan det elektromekaniske og i samarbeid med vårt betydelige nettverk, tilbyr vi rask tilgang på fagkyndig personell. Når stopptid av det eksisterende aggregatet teller som mest er vi der for å levere en kvalitetssikker og effektiv prosjektgjennomføring.