Historien om Spetals verk

Spetals Verk AS er et mangeårig aksjeselskap som har eksistert siden ca. 1850. Spetals Verk AS ble opprinnelig startet som jernverk for smelting av jernmalm som ble funnet i nærområdet. Som en kuriositet har vi valgt å benytte det gamle navnet som gjenspeiler starten på en industriepoke lokalisert på Galterud like vest for Kongsvinger.

I 1998 startet Spetals Verk AS med og prosjekterer og levere vannkraftturbiner til små – og mellomstore kraftverk med hovedfokus på det Norske markedet. Fokuset har hele tiden vært å tilby vannkraftverk av topp kvalitet til avtalt tid.  Vårt firma og organisasjon er tilpasset å kunne levere nye komplette el.mek. leveranser opp til fra 30MW, både ny installasjoner og oppgraderingsprosjekter.

Videre viser bildet under et utsnitt av typiske kunder og geografisk beliggenhet av gjennomførte prosjekter.

Referansekart