Om oss

Vår tradisjon og suksessfaktor er å stadig være i utvikling. I over 20 år har Spetals Verk benyttet sin uavhengige eierstruktur til å skape en dynamisk og kreativ leverandørbedrift med fokus på å frembringe tekniske, konkurransedyktige og robuste produkter og tjenester til sine kunder.

En av våre strategier er å ha in-house kompetanse på de produkter og tjenester vi leverer. Dette er kunnskap som gjør oss fleksible og kan effektivt tilpasse oss forutsetningene kundene setter. Dette være seg innenfor fagområdene mekanikk, hydraulikk, strømningsteknikk og elektro.

Kontrollert prosjektledelse og prosjektgjennomføring til avtalt tid er en av grunnsteinene våre. Dette er også et av de områdene, hvor vi i sammen med våre tekniske løsninger, har differensiert oss mest igjennom årene. På våre verksteder i Kongsvinger sammenstilles våre mest kompliserte og følsomme produkter.

Som en komplett elektromekanisk leverandør er også vårt nettverk av underleverandører svært viktig. Vi kjenner våre partnerne godt og samarbeider tett, der våre tekniske løsninger konstrueres og beregnes, før tegningene går videre til leverandører.

Vår høye kvalitet har sitt opphav i faglig interesserte og flittige medarbeidere – som med kompetanse og serviceinnstilling – sørger for at kundene er trygt ivaretatt igjennom hele prosjektet.

Spetals Verk vil fortsatt følge de samme langsiktige strategier og stadig være en ønsket og dynamisk leverandør i våre markeder.

Magnus Jonassen
Daglig leder