Håfoss Kraftverk – Ny kontrakt

16. september 2020

SKL AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Håfoss kraftverk i Etne kommune. Francis-turbinene skal utnytte en fallhøyde på 61 meter og vil ha en nominell ytelse på på henholdsvis 3330 kVA og 6660 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2021.