Hinøgla kraftverk – Ny kontrakt

19. mars 2020

NGK Utbygging har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranser av elektromekanisk utrustning til Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 88 meter og vil ha en nominell ytelse på 3600 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2021.