Kleivan kraftverk – Ny kontrakt

13. november 2020

Kvikraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Kleivan kraftverk i Kvinesdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 219 meter og vil ha en nominell ytelse på 1924 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2021.