Luostejok kraftverk – idriftsatt

2. april 2020

Luostejok kraftverk syd for Lakselv for Luostejok Kraftlag ble idriftsatt i uke 13. Francis turbinen på 3000kVA utnytter en fallhøyde på 28 meter.