Mølnå kraftverk – Idriftsatt

10. mars 2020

Mølnå kraftverk i Selbu kommune for Selbu Energi ble idriftsatt i uke 10. Pelton-turbinen på 1798 kVA utnytter en fallhøyde på 128 meter.