Sjøfossen kraftverk – Idriftsatt

24. august 2020

Sjøfossen kraftverk i Gildeskål kommune for SKS Produksjon AS ble idriftsatt i uke 34. Francis-turbinene har en nominell effekt på 2 x 4000 kVA, og utnytter en fallhøyde på 55 meter.