Skeidsflåten kraftverk – Idriftsatt

15. mai 2020

Skeidsflåten kraftverk i Sogndal kommune for FORTE Vannkraft AS (OBOS Energi AS) ble ble idriftsatt i uke 19. Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 1750 kVA og 3500 kVA , og utnytter en fallhøyde på 83 meter.