Svandalen kraftverk – Idriftsatt

4. desember 2020

Svandalen kraftverk for Fossberg Kraft AS i Sauda kommune ble idriftsatt i uke 49. Pelton-turbinen på 3589 kVA utnytter en fallhøyde på 191 meter.