Dyrdalselva kraftverk – Idriftsatt

11. mars 2021

Dyrdalselva kraftverk for Dyrdal Kraft AS (Forte Vannkraft AS) i Høyanger kommune ble idriftsatt i uke 9. Pelton-Turbinen på 3791 kVA utnytter en fallhøyde på 219 meter.