Flateland kraftverk – Ny kontrakt

19. august 2021

Tinfos Entreprenør AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Flateland kraftverk i Birkeland kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 148,7 meter og vil ha en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2024.