Husvollåe kraftverk – Ny kontrakt

23. mars 2021

NGK Utbygging AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Husvollåe kraftverk i Tinn kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 246 meter og vil ha en nominell utnyttelse på 6812 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2022.