Istad kraftverk – Ny kontrakt

3. november 2021

Istad Kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegget på Istad kraftverk aggregat 2. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2022.