Mordøla kraftverk – Ny kontrakt

6. juli 2021

Mordøla Kraft AS (Forte Vannkraft) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Mordøla kraftverk i Luster kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 369 meter og vil ha en nominell utnyttelse på 5940 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2022.