Øvre Storelvi kraftverk – Ny kontrakt

23. juni 2021

Øvre Storelvi Kraft AS (Forte Vannkraft) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Øvre Storelvi kraftverk i Luster kommune. Kapland-turbinene skal utnytte en fallhøyde på 22,5 meter og vil ha en nominell ytelse pr aggregat på 2860 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023.