Røvassåga kraftverk – Ny kontrakt

11. mars 2021

Røvassåga Kraftverk AS (NGK Utbygging AS) har signert avtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Røvassåga kraftverk i Rana kommune. Pelton-Turbinen skal utnytte en fallhøyde på 137 meter  og vil ha en nominell utnyttelse på 8071 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2022.