Salvasskardelva kraftverk – Idriftsatt

4. mars 2021

Salvasskardelva kraftverk i Bardu kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 8. Francis-Turbinen på 9990 kVA utnytter en fallhøyde på 142 meter.