Veiski kraftverk – Idriftsatt

25. februar 2021

Veiski kraftverk i Sørfold kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 7. Francis-turbinen på 7434 kVA  utnytter en fallhøyde på 120 meter.