Bjørndalen kraftverk – Idriftsatt

11. januar 2022

Bjørndalen kraftverk i Evanger kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 51. Pelton-turbinen på 2606 kVA utnytter en fallhøyde på 163 meter.