Bulko kraftverk – Ny kontrakt

7. juni 2022

Bulko kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Bulko kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2022.