Ervikselva Kraftverk – Ny kontrakt

27. september 2022

Forte Vannkraft har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Ervikselva kraftverk i Førde kommune. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 170 meter hvor aggregatet vil få en nominell ytelse på 6400 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten/ vinteren 2023/2024.