Gjemlestad Kraftverk – Ny kontrakt

27. september 2022

Forte Vannkraft har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Gjemlestad kraftverk i Kvinesdal kommune. De to Francis turbinene skal utnytte en netto fallhøyde på 42 meter, der total nominell ytelse for aggregatene vil være  7200 kVA. Kraftverket skal idriftsettes vinteren 2024.