Grytåga kraftverk – Ny kontrakt

14. desember 2022

Grytåga Settefisk AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Grytåga kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2023.