Gullbergelva kraftverk – Ny kontrakt

16. mars 2022

NGK Utbygging har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Gullbergelva kraftverk i Åfjord kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 197,6 meter og vil ha en nominell ytelse på 3324 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2023.