Håfoss kraftverk – Idriftsatt

1. februar 2022

Håfoss kraftverk i Etne kommune for SKL AS ble idriftsatt i uke 3. Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 3330 kVA og 6660 kVA, og utnytter en fallhøyde på 61 meter.