Håra kraftverk – Ny kontrakt

8. juli 2022

Håra Kraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Håra kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres vinteren 2023.