Kleivan kraftverk – Idriftsatt

28. januar 2022

Kleivan kraftverk i Kvinesdal kommune for Kvikraft AS ble idriftsatt i uke 3. Pelton-turbinen på 1924 kVA utnytter en fallhøyde på 219 meter