Liavatn kraftverk – Ny kontrakt

29. juni 2022

Firma Albert Collett har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegg på Liavatn kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2022.