Maudal Nedre – Ny kontrakt

12. mai 2022

Hydro Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av turbinteknisk utrustning, inklusive generator, til Maudal Nedre kraftverk i Gjesdal kommune. Francis- turinen skal utnytte en netto fallhøyde på 289 meter hvor aggregatet vil få en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2024.