Maudal Øvre – Ny kontrakt

12. mai 2022

Hydro Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av turbinteknisk utrustning, inklusive generator, til Maudal Øvre kraftverk i Gjesdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 257 meter hvor aggregatet vil få en nominell ytelse på 9990 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2023.