Mork Kraftverk – Idriftsatt

29. juni 2022

Mork kraftverk i Lærdal kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 25. Pelton-turbinen på 9990 kVA utnytter en fallhøyde på 226 meter.