Nedre Svultingen kraftverk – Ny kontrakt

3. februar 2022

Eviny Fornybar AS har signert kontrakt med Spetals verk vedrørende mekanisk oppgradering av Nedre Svultingen kraftverk i Hyllestad kommune. Leveransen består av oppgradering av 2 stk doble Francis-turbiner med mekanisk tilbehør. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023.