Nye Gjøv kraftverk – Ny kontrakt

15. november 2022

Vest-Telemark Kraftlag AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nye Gjøv kraftverk i Fyresdal kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 62,8 meter og vil ha en nominell ytelse på 1100 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2023.