Øvre Kvemma kraftverk – Ny kontrakt

11. januar 2022

NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 352 meter og vil ha en nominell ytelse på 9650 kVA. Kraftverket skal idriftsettes våren 2023