Syrifossen kraftverk – Ny kontrakt

12. mai 2022

Syrikraft AS har signert avtale med Spetals Verk vedrørende modernisering av kontrollanlegget på Syrifossen kraftverk. Oppgraderingen gjennomføres høsten 2022.