Tverrelvi kraftverk – Idriftsatt

16. juni 2022

Tverrelvi kraftverk i Evanger kommune for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 23. Pelton-turbinen på 5222 kVA utnytter en fallhøyde på 469 meter.