Å-Tverrelva – Ny Kontrakt

20. april 2023

Forte Vannkraft har signerte kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Å-Tverrelva kraftverk i Førde kommune. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 620 meter hvor aggregatet vil få en  ytelse på 7345 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten/ vinteren 2024.