Dagsvikelva kraftverk – Ny kontrakt

20. april 2023

Forte Vannkraft har signerte kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Dagsvikelva kraftverk i Leirfjord kommune. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 131 meter hvor aggregatet vil få en ytelse på 2580 kVA. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2024.