Feios kraftverk – Ny kontrakt

20. april 2023

Sognekraft har signerte kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av Pelton turbiner til Feios kraftverk i Vik kommune. Peltonturbinene (2 stk) skal utnytte en netto fallhøyde på 430 meter hvor hvert aggregat vil få en ytelse på 15.3MW. Totalt for begge aggregatene 30.6 MW. Leveransen inkluderer to like Pelton turbiner med løpehjul, injektorer, deflektorsystem, hovedventiler og ulike rørsystemer/ hjelpesystemer. Kraftverket skal idriftsettes i 2026.