Grønnedal kraftverk – Idriftsatt

22. februar 2023

I januar 2023 ble Grønnedal kraftverk for Istad Kraft AS idriftsatt etter oppgradering av kontrollanlegget.