Håra Kraftverk – Nytt kontrollanlegg Idriftsatt

20. april 2023

I mars 2023 ble nytt kontrollanlegg installert og idriftsatt i Håre kraftverk. Nye moderne grensesnitt og funksjoner ble implementert og skreddersydd til kraftverket.