Klauva kraftverk – Ny kontrakt

1. mai 2023

Forte Vannkraft har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrustning, inklusive generator, til Klauva kraftverk i Flora kommune. Peltonturbinen skal utnytte en netto fallhøyde på 358 meter hvor aggregatet vil få en ytelse på 3602 kVA. Kraftverket skal idriftsettes høsten 2024.